Företaget startades 1987 och har sedan dess varit verksamma i Blekinge . För närvarande är vi två byggingenjörer på kontoret.

Vi erbjuder tjänster inom byggkonsultområdet:

· Arkitekthandlingar
· Konstruktionshandlingar
· Besiktning
· Byggledning och byggadministration
· Byggnadskontroll, Kvalitetsansvarig
· Byggkalkyler i tidiga skeden och entreprenadskeden
· Dokumentation- och presentation av lokaler och byggnader
· Övrigt såsom Brandskyddsdokumentation, Utrymningsplaner,

Företaget har konsultansvarsförsäkring.
Konsultgruppen inom SBR Byggingenjörerna Företaget är anslutet till Konsultgruppen, Svenska Byggingenjörers Riksförbunds konsultgrupp, med omkring 550 medlemmar med totalt 4000 anställda.

Lars Andersson Byggingenjör – SBR Lars Andersson

Ingenjör
Utbildad vid Sundsvalls Tekniska läroverk.
Huvudägare till Ljk-Båtbygg Blekinge AB sedan starten.

Kontrollant för Regionalpolitiskt stöd av Länsstyrelsen Västernorrland/NUTEK.

Tel. 0612-100 35
mobil. 070-260 31 20
e-Post
Lars Andersson
Byggingenjör Lars Andersson

Högskoleingenjör
Utbildad vid Mitthögskolan i Östersund.
Har arbetat på ”LB” i 5 år främst med arkitekthandlingar varav mestadels med arbetsverktyget CAD (computer aided design).
Utbildningar i bland annat:
Ekologiskt byggande
Kvalitetsansvarig enligt PBL
Fastighetsförvaltning
CAD
Byggnadskalkylering
Projektledning

Tel. 0612-100 35
mob. 070-731 93 87
e-Post

Konsultgrupp i samarbete om Kvalitetssystem
KVALITETSSÄKRING

Vi arbetar för närvarande på att kvalitetssäkra våra uppdrag uppbyggt kring ISO 9001. Detta utförs i samarbete med en lokal konsultgrupp, Q-GRUPPEN.

Kvalitetspolicy

Ljk-Båtbygg Blekinge AB är lyhörd för uppdragsgivarens krav och behov och skall genomföra varje uppdrag med den kvalitet som Ljk-Båtbygg Blekinge AB och uppdragsgivaren kommit överens om vid kontraktsgenomgången.

Ljk-Båtbygg Blekinge AB skall sträva efter att höja medvetenheten hos företagets anställda kring betydelsen av den enskildes agerande, skapa motivation att i vardagen och i arbetet verka på ett kvalitets- och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Ljk-Båtbygg Blekinge AB arbetar för att ljud-, luft-, ljus- och termiskt klimat bildar en god miljö idag och för morgondagen.

Ljk-Båtbygg Blekinge AB är alltid lyhörd för utveckling av metoder, material, administrativa rutiner mm som stärker uppsatta kvalitets- och miljömål.

KUNDER

Vi har fått förtroende att leverera våra tjänster till bland andra:
· KRAMBO Bostads AB
· Kramfors Kommun
· Caminspect
· Räddningsverkets skola Sandö
· Riksbyggen Västernorrland
· Landstingsfastigheter i Västernorrland
· Byggnads AB Lennart Eriksson
· PEAB Nord AB