KVALITETSANSVARIG ENL. PBL

Från och med den 1 juli 1995 måste det i praktiskt taget alla byggprojekt finnas en kvalitetsansvarig (KA), som ansvarar för att kvalitetsnivån i projektet blir den avsedda. Enligt Plan och bygglagen (PBL) ska KA närvara vid byggsamrådet och följa upp den beslutade Kontrollplanen. KA skall vara anlitad av byggherren och godkänd av byggnadsnämnden.

Hör av dig till oss för mer information…

BYGGKONTROLL

Avser kontroll av byggarbeten under ett pågående byggprojekt för att bland annat kontrollera att arbeten utförs enligt förfrågningshandlingar och eventuella tillägg/avdragsarbetens ekonomiska och funktionella skillnader.

ENTREPRENADBESIKTNINGAR

När ett byggprojekt närmar sig färdigställandet är det dags för slutbesiktning och så småningom även garantibesiktning. Det är av stor vikt att entreprenadbesiktningar genomförs för att klarlägga de entreprenadrättsliga förhållanden som råder mellan olika parter.

Överlåtelsebesiktning

Undvik onödiga tvister och kostnader med att utföra en Överlåtelsebesiktning (även benämnd Konditionsbesiktning).

Besiktningen omfattar en byggteknisk genomgång av fastigheten, där samtliga inspektions bara utrymmen kontrolleras och där eventuella fel noteras i ett utlåtande.

BYGGTEKNISKA UTREDNINGAR

Fuktproblem, mögel, stor nedböjning i tak eller balkar och andra skador ?

Vi åtar oss utredningsuppdrag inom det byggtekniska området.