Utrymningstavla

Vi upprättar utrymningsplaner för dina lokaler. Dessa planer följer standarder och glasas in i en tavelram med flera uppsättningsmöjligheter.

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Brandskyddsdokumentation krävs numera av byggnadsnämnden vid all ny-, om- eller tillbyggnad av offentliga lokaler, bostäder, butiker, idrottshallar, industrier med flera. Denna avser att vara en samlad dokumentation av brandskydd för byggnader såsom brandtekniska klasser, branddcellsindelning, utrymningsstrategier, brandtekniska installationer m m. Dokumentationen skall bifogas vid ansökan om bygglov.