BYGGPROJEKTADMINISTRATION

När idén till ett projekt skall omsättas till verklighet, måste kvalitén på arbetsutförande och material ständigt följas upp. Likaså måste kontakterna mellan beställare, entreprenörer, hyresgäster med flera skötas smidigt.

ENERGISPARÅTGÄRDER

Byggnader bör utformas så att energibehovet begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Detta är självklart vid nybyggnader men även vid ombyggnader bör man undersöka olika möjligheter till lönsamma energisparåtgärder.